Českobratrská církev evangelická v Aši
de | cs
Shromáždění:

Bohoslužby:

Revitalizace kostela Dobrého Pastýře v Podhradí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0006711

Doba realizace akce: 1. 6. 2018 - 30. 9. 2019
Zhotovitel: ODEHNAL - STAVO s.r.o. Podhradí
Celkové náklady na akci: 1.511.167,33 Kč (vč. DPH)

Plakát projektu

Kostel v Podhradí 1 Kostel v Podhradí 2 Kostel v Podhradí 3

Předání medaile vděčnosti bratru Hermannu Heinrichovi

Předání medaile díků bratru Hermannu Heinrichovi Předání medaile díků bratru Hermannu Heinrichovi Předání medaile díků bratru Hermannu Heinrichovi Předání medaile díků bratru Hermannu Heinrichovi

Instalace bratra Ing. Oldřicha Petrlíka výpomocným kazatelem - 19. 1. 2020

Instalace bratra Ing. Oldřicha Petrlíka pomocným kazatelem

Projekty:

Tajné muklovské rádio

Milí skauti a zainteresovaní naším programem v Jáchymově, máme pro vás sestříhaná videa z Jáchymova z konce září.
Doufáme, že vám videa alespoň trochu nahradí víkend, který jsme nemohli uskutečnit a ani společně prožít.
Facebook příspěvek
Stránka projektu

Tajné muklovské rádio

Tajné muklovské rádio Tajné muklovské rádio Tajné muklovské rádio Tajné muklovské rádio Tajné muklovské rádio Tajné muklovské rádio

Peace in diversity

Kvůli neustále se rozšiřujícímu koronaviru (Covid-19) jsme nuceni odříci naše plány pro aktivitu "Peace in Diversity" v obodobí 4.-9. 4. 2020, která se měla konat v rámci Mezinárodního setkání mládeže ve Flossenbürgu.

Peace in diversity Peace in diversity Peace in diversity Peace in diversity Peace in diversity Peace in diversity

Odpustit, ale nezapomenout

Odpustit, ale nezapomenout Odpustit, ale nezapomenout Odpustit, ale nezapomenout Odpustit, ale nezapomenout Odpustit, ale nezapomenout Odpustit, ale nezapomenout

Vánoční víkend 2019

Vánoční víkend 2019 Vánoční víkend 2019 Vánoční víkend 2019 Vánoční víkend 2019 Vánoční víkend 2019 Vánoční víkend 2019

Taizé víkend „Smíření"

Taizé víkend 1 Taizé víkend 2 Taizé víkend 3 Taizé víkend 4 Taizé víkend 5 Taizé víkend 6

(Dis-)connected Workshop 21.03.2019

Představení programu, pozdravy
Jazyková animace
Asociace k tematu „Spojení“ a „Rozděleni“

Mediální víkend „jinak“

Mediální víkend Mediální víkend Mediální víkend Mediální víkend Mediální víkend Mediální víkend

Noc pro mládež - Bonhoeffer

Noc pro mládež - Bonhoeffer

Vánoční víkend 2018

Vánoční víkend Vánoční víkend Vánoční víkend Vánoční víkend Vánoční víkend Vánoční víkend

Dětský církevní den 2018

Dětský církevní den Dětský církevní den Dětský církevní den

Mezinárodní výměnný tábor Izrael 2018

Šalom!

23. července roku 2018 v časných ranních hodinách odlétla z norimberského letiště, spolu s německou skupinou, česká skupina 12 účastníků a 2 vedoucích vstříc poznání Izraele. Po příletu na telavivské letiště Ben Gurion jsme se spojili s další výpravou – chorvatskými studenty gymnázia v Pule. Naši hostitelé, skauti z Arabské mírové skautské asociace, nás velice mile a přátelsky přijali. Během 12 dní strávených v této rozporuplné, ale přesto krásné a vyspělé zemi, jsme měli možnost poznat místní historii, kulturu, ale hlavně lidi a společnost. Vidíme tuto akci jako veliký přínos pro mladou generaci, kdy setkání s jinou kulturou a částí světa, kde není situace úplně jednoduchá, přináší poznání, porozumění a přemýšlení nad problémy, které jsou a budou pro nás velice aktuální. Důležité bylo uvědomění si, že pokud se člověk chce dorozumět a porozumět si navzájem, tak je jedno jestli je muslim, křesťan nebo žid, či Čech, Němec, Chorvat nebo Arab.

Na závěr nám přijde důležité připomenout, že tato akce by se nemohla konat bez velkého přispění Evropské unie a Českoskobratrské církve evangelické v Aši.

Za vedoucí Libuše Kučerová a Dominik Král

Tento projekt je podporován:

Děti, umění a klášter

Projekt Teplá Projekt Teplá

Putování po hranici

Projekt putování Projekt putování

Mediální víkend v Praze

Mediální víkend Mediální víkend

"Za co se stojí nasadit...":

Společně spojujeme minulé a budoucí s přítomností

Přeshraniční práce s mládeží pro smíření a porozumění v Čechách a Bavorsku.

Tento projekt je podporován:

Projekt:

V České republice i v Německu se plánují jednotlivé aktivity projektů pro děti a mládež od předškolního věku až do 27 let ve spoluprácí s církví, mateřskými a základními školami a dalšími institucemi.

Cíle:

Projekt má vytvořit živou kulturu vzpomínání, zaměřenou směrem k mladým a k budoucnosti. V historicky významných místech, jako například ve Flossenbürgu a Jáchymově se otevře budoucí perspektiva pro fungující evropské soužití. Cílem je spojení témat: vyloučení menšiny, radikalizace, pronásledování, vysídlení národnostních menšin, historické události nacionálního socialismu, jako i další aktuální společenská, církevní a společensko-politická témata. Jedná se o aktuální otázky uprchlické problematiky, mezinárodní práce s mládeží se zaměřením na mír a smíření, otázky respektu, uznání a osobní odvahy.

Rozvoj partnerství mezi evangelickými sbory Aš a Selb.

Tisková zpráva
Anotace